Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego "O Liść Dębu"


Chciałabym was zaprosić do wzięcia udziału w XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, którego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.XXVIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego 
„O Liść Dębu”

Organizatorzy:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

Regulamin

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- konfrontowanie twórczości poetyckiej,
- promowanie młodych twórców.

Zasady:
Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 23 września 2016 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 09 – 402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6.
Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).
Imię, nazwisko, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek *Konkurs Poetycki im. Władysława  Broniewskiego „O Liść Dębu”*.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomiku pokonkursowym oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji, a także do rozpowszechniania utworów on-line i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, w tym w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej – bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):
„Liść Dębu” I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka
II Nagroda
III Nagroda
Wyróżnienia ogólne
Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock
Wyróżnienia, w tym jedno za wiersz lub zestaw wierszy o tematyce płockiej - związany z  Płockiem, nawiązujący do historii lub współczesności miasta.
III edycja Nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk
(nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim)

Jednocześnie informujemy, że jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać innego podziału nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2016 r.

Zapraszam na stronę Książnicy Płockiej


Może ktoś z was, tworzący poezję, skusi się i weźmie udział w tym konkursie.

12 komentarzy:

 1. Moje wiersze są typowo szufladowe, ale trzymam kciuki za uczestników. Dobrze, że są organizowane takie konkursy, może pomogą komuś rozpiąć skrzydełka :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Moje wiersze, a raczej myśli się nie nadają. Ale za to życze powodzenia całej reszcie biorącej udział. ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Ja odpuszczę, ale powodzenia dla uczestników.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja i poezja to dwa skrajne światy :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja już tak dawno nie pisałam nawet krótkich wierszy, że to paranoja... O.O

  OdpowiedzUsuń
 6. Mam jeden wiersz... i sama się go wstydzę, więc niestety nie jest to impreza dla mnie :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Niestety nie piszę wierszy ale życzę powodzenia uczestnikom 😄

  OdpowiedzUsuń
 8. Konkurs ciekawy, ale po drodze mi raczej z prozą ;)

  OdpowiedzUsuń
 9. Nie tworzę poezji, jednak jest to świetny konkurs dla kogoś, kto się tym interesuje :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Bardziej preferuję pisanie prozy, ale ciekawy konkurs. Mam nadzieję, że uda się dzięki niemu odkryć jakieś talenty! ;)

  OdpowiedzUsuń
 11. Warto brać udział w takich konkursach. Kiedyś jeden wygrałam;-);-) kiedyś otrzymałam wyróżnienie;-)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję wszystkim za ślad, który tutaj zostawiacie :)

Copyright © 2016 Subiektywnie o książkach , Blogger