Nowości Wydawnictwa M
W Wydawnictwie M pojawiły się ciekawe nowości wydawnicze. Sama nie wiem, czy zdecydować się na którąś z przedstawionych książek... Zobaczcie!"Iskra. Bóg i nauka współczującego wszechświata"
Alvin Convay

ISBN: 978-83-7595-836-2
Okładka: Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm
Ilość stron: 128
 
Miłość, która porusza Słońce i inne gwiazdy
                                           
    Dante Alighieri

Odkryj na nowo prawa, na których opiera się świat!


Dziś w epoce niezwykłych wyzwań nadszedł chyba czas, byśmy raz jeszcze głębiej przyjrzeli się równaniu życia. Dlaczego nasz świat nękają chaos i konflikty? Dlaczego miłość jest tak obca ludzkości?
Jeśli się przyjrzeć obecnej ideologii, obrany przez człowieka kurs nieuchronnie prowadzi do powstania jeszcze głębszych konfliktów. Za narzędzie wzrostu gospodarczego obraliśmy sobie ujemną wartość aktywów kredytu. Rozwijamy technologię, która nas uczy, jak się łączyć i porozumiewać w przeludnionym świecie. A lęk przed konfliktem, który może doprowadzić do totalnej katastrofy, wykorzystujemy po to, by osiągnąć nietrwały pokój na świecie. Zaburzyliśmy naturalny porządek stworzenia, krótkowzrocznie patrząc na świat i pragnąc jedynie bogactwa. Współczesny świat charakteryzuje pogoń za tym, co materialne.
Autor zastanawia się, jak przywrócić światu harmonię, naśladując wplecione w świat przyrody wzorce, które zostawił nam Bóg. Pragnie odnaleźć we wszechświecie i człowieku, tytułowej iskrze, źródła pozwalające na przywrócenie pierwotnej natury świata, jego piękna i witalności. Nawet w czasie najcięższej próby możemy zwyciężyć. Rozświetlić się jak iskra.

ALVIN CONWAY – pisarz, poeta, dziennikarz, konsultant naukowy, filmowiec i artysta plastyk. Prowadził szereg wykładów z historii sztuki i literatury, fizyki i geologii, historii, religii i psychologii, jak również na temat znaczenia symboliki i ikonografii w starożytnych i współczesnych mitach. Współgospodarz popularnego programu radiowego The Extinction Protocol Radio poświęconego zmianom na Ziemi. Autor The Extinction Protocol: 2012 and beyond, książki analizującej aspekty naukowe i mitologiczne zmian na Ziemi, wymierania gatunków i historii epok geologicznych naszej planety.
"Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila"
Wiesław Budzyński
 
ISBN 978-83-7595-816-4
Okładka Oprawa miękka
Wymiary 140 x 202 mm
Ilość stron 336

Fascynująca opowieść o wyjątkowym człowieku i poecie!

Krzysztof Kamil Baczyński, którego życie owiane jest legendą, był poetą o wielkiej wrażliwości i wyobraźni. Pełen niepokojów i mrocznych przeczuć, był jednym z najzdolniejszych i najbardziej obiecujących poetów pokolenia Kolumbów. Historię młodego twórcy, który odznaczał się ogromną dojrzałością i świadomością czasu i miejsca, które wyznaczyła mu historia, dopełniła śmierć w Powstaniu Warszawskim. Książka Wiesława Budzyńskiego jest wynikiem wieloletniej wędrówki pisarza śladami Baczyńskiego. Autor dotarł do ludzi z bliskiego otoczenia poety (w pewnym momencie zamieszkał nawet w tym samym domu), z podziwu godną rzetelnością zbierał czasami sprzeczne ze sobą relacje i sprawdzając je, dociekał prawdziwości faktów. Jako pierwszy biograf zwrócił uwagę na przemianę ideową poety, przedstawił motywy, które skłoniły Baczyńskiego do walki o niepodległość, opisał jego rodzinne problemy, podał najbardziej wiarygodną i logiczną wersję śmierci. MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ KRZYSZTOFA KAMILA jest zapisem wielkiej ponad trzydziestoletniej przygody literackiej autora.

Książka Wiesława Budzyńskiego jest namiętną opowieścią o życiu poety i jego bliskich. Wszystko – od rodzinnej historii, poprzez dzieciństwo, lata szkolne i małżeństwo z Barbarą, śmierć, którą badacz stara się odtworzyć nie zaniedbując żadnego szczegółu i nie bagatelizując sprzeczności – zostało w niej zrekonstruowane z zadziwiającą rzetelnością. (fragment recenzji w czasopiśmie "SUKCES")
"Polska, Polacy i Suwerenność"
Ryszard Legutko

ISBN: 978-83-7595-884-3
Okładka: Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm
Ilość stron: 156

Jacy jesteśmy? Rozważania o suwerenności i wolności każdego z nas.

Profesor Ryszard Legutko, filozof, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i czynny polityk proponuje współczesnym Polakom głęboką refleksję na temat suwerenności. Nawiązując do bolesnej historii naszego kraju podkreśla jak trudna jest, w epoce określanej jako czasy wolności, zachować niezależność w myśleniu i działaniu. Stara się również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego polska suwerenność jest ciągle zagrożona. Książka jest zbiorem tekstów publikowanych i wygłaszanych  w różnych miejscach przez ostatnich kilka lat.
Dotyczą spraw ciągle aktualnych, wśród których autor rozważna problem suwerenności państwa, narodu, umysłu. Autor stawia tezę, że odzyskanie pełnej suwerenności stanie się warunkiem pomyślnej przyszłości Polski. Proponowana publikacja jest nie tylko wnikliwym i krytycznym opisem stanu rzeczy, ale powinna stanowić także inspirację do zmian w sposobie myślenia i rozumienia podejmowanego problemu."Pułapka Gender"
Marzena Nykiel

ISBN: 978-83-7595-880-5
Okładka: Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm
Ilość stron: 312


Gender - groźna kulturowa inwazja! Nie daj się ogłupiać !

Podobno wszyscy mają już dość sporu o gender. Tak przynajmniej twierdzą media i propagatorzy tej nieznoszącej sprzeciwu ideologii. Czy w świecie gender rzeczywiście jest jakiś postęp? Czy jest w nim jakakolwiek przyszłość? Próbuje nam się wmówić, że obyczajowe zmiany, których jesteśmy świadkami, to spontaniczny powiew ducha nowego pokolenia, które prze ku wolności.
Autorka publikacji podjęła się próby nakreślenia wielowymiarowej strategii ideologii gender, wierząc że pozwoli to uświadomić Czytelnikom, o co toczy się cała walka i co możemy w niej stracić. Argumentując swoje rozważania twierdzi, iż wciąż mamy szansę zatrzymać tę ideologiczną falę, jeśli tylko zrozumiemy, że stoimy w obliczu cywilizacyjnej wojny. Amerykański analityk rewolucji kulturowej Michael Jones zdecydowanie przestrzega Polaków przed genderową pułapką, w której pogrąża się Zachód. Zaleca, by uważnie przyjrzeć się politykom i organizacjom dążącym do zliberalizowania prawa na rzecz homoseksualistów i wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. W sporze o gender nie chodzi więc o równy podział obowiązków domowych czy parytetowe zatrudnienie kobiet. Chodzi o fundament naszej tożsamości, o to, kim będziemy, jaką przyszłość zgotujemy naszym dzieciom. Metaforycznie podsumowując: Czy przetrwamy jako pokolenie orłów, zdolne do szybowania w przestrzeniach wolności, czy przytłoczeni własną niemocą damy sobie zalać skrzydła betonem i karleć. Dopóki nie pozwolimy zestrzelić olbrzyma, dopóki będziemy się karmić dziejową mądrością, dopóki nie pozwolimy się uśpić w rozpoznawaniu intencji wroga i podejmowaniu odpowiednich działań, dopóty trwamy. Jeśli będziemy mieć „serce orle”, „wzrok orli” i zahartowanego ducha, Polska pozostanie „gniazdem orłów”.

MARZENA NYKIEL - publicystka tygodnika „wSieci”, portalu wPolityce.pl,”Głosu Katolickiego”, wcześniej „Uważam Rze”. Nagrodzona Tulipanami Narodowego Dnia Życia  za rzetelne przedstawianie szeroko rozumianej problematyki rodzinnej. Była wydawcą audycji publicystycznych i informacyjnych, producentem programów telewizyjnych i kierownikiem produkcji filmowej. Absolwentka filozofii i dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiowała produkcję filmową
w Łódzkiej Szkole Filmowej.
"O przypowieściach, św. Pawle i Apokalipsie"
Anna Świderkówna

ISBN: 978-83-7595-868-3
Okładka: Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm
Ilość stron: 156


Przypowieści i Apokalipsa- teksty, dzięki którym można stać się lepszym!

Czym są przypowieści ewangeliczne? Jak należy je rozumieć? Jakie jest ich przesłanie? Kim był św. Paweł? Co chciał przekazać w swoich listach? Co to jest Apokalipsa? Jak powstała Księga Apokalipsy? Jakie przesłanie ze sobą niesie? Jak należy ją interpretować? W kolejnej książce profesor Anny Świderkówny Czytelnik znajdzie odpowiedź na te i wiele innych pytań. Książka została opracowana na podstawie kilkuletniego cyklu audycji prowadzonych przez Autorkę na falach Radia Józef. Do publikacji dołączono płytę z oryginalnym zapisem audycji profesor Anny Świderkówny.    

Anna Świderkówna (1925–2008) – wybitna historyk literatury, papirolog, filolog klasyczny, biblistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Znawczyni szeroko rozumianej kultury antycznej, w tym pism Starego i Nowego Testamentu."
Człowiek, który był Chestertonem"
Krzysztof Sadło

ISBN: 978-83-7595-832-4
Okładka: Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm
Ilość stron: 144


Gilbert Keith Chesterton –  dwudziestowieczny katolicki apologeta, a także dziennikarz, eseista, poeta, sympatyk Polski!

Gilbert Keith Chesterton to nie tylko wybitny i przenikliwy pisarz, ale także chrześcijański myśliciel. Wśród wiernych jego czytelników jest Ojciec Święty Franciszek, który bardzo wysoko ceni jego twórczość. 21 sierpnia 2013 roku biskup Peter Doyle, metropolita angielskiej diecezji Northampton – w której Chesterton przeżył większą część swojego życia – podjął starania zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Książka przedstawia sylwetkę pisarza oraz wybrane fragmenty jego twórczości, w świetle których Chesterton jawi się jako prorok naszych czasów. Publikacja przedstawia stosunek autora do współczesnej mu rzeczywistości oraz koncepcję jej odnowy w duchu Ewangelii. Czytelnik znajdzie w książce biografię Chestertona, prześledzi proces kształtowania się jego światopoglądu. Zapozna się z poglądami dotyczącymi sfer życia zarówno religijnego, politycznego oraz gospodarczego. Rozdział trzeci stanowi analizę zjawiska, jakim jest imperializm. Następnie zaprezentowano ocenę Chestertona wspomnianego pojęcia oraz innych, modnych także i dziś, terminów, jak: kosmopolityzm, pacyfizm, nacjonalizm, patriotyzm i naród. Wnikliwej analizie zostają poddane również zagadnienia wojny i pokoju. Końcową część publikacji stanowi polemika literata ze znanymi, współczesnymi mu pisarzami, którzy mieli odmienne, dalekie od chrześcijańskiej, wizje co do kształtu dalszych losów cywilizacji. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały na konkretnych przykładach historycznych zarzuty pisarza, które formułowane pod adresem Imperium Brytyjskiego i imperializmu w ogóle. W opozycji do nich, pojawia się wątek Polski, w którym zostały przedstawione pozytywne cechy i wzorce. Zdaniem Chestertona, są one dziedzictwem naszego społeczeństwa i wzorem godnym do naśladowania przez inne narody i państwa.

Publikacja służy szerszej popularyzacji spuścizny Chestertona."Katolicyzm ewangeliczny"
George Weigel

ISBN: 978-83-7595-812-6
Okładka: Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm I
Ilość stron: 396

Nowa Ewangelizacja - wyzwaniem współczesnego katolika!
 
Niezwykle ważna publikacja, która nie tylko opisuje stan Kościoła u progu XXI wieku, ale także diagnozuje najważniejsze wyzwania jakie stoją przed każdym z nas!

Idea ewangelizacji nie jest pojęciem nowym. Znamienne słowa świętego Jana Pawła II „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” wskazują na fakt, iż polski papież żył ideą nowej ewangelizacji w formie licznych pielgrzymek duszpasterskich do wszystkich zakątków świata, by w ten sposób wzmocnić lud Kościoła i lepiej przygotować Kościół do jego misji. Nadał także nową głębię rozumieniu przez Kościół swej misyjnej tożsamości. Współczesnemu człowiekowi trzeba proponować Ewangelię. Kościół zaś musi dawać świadectwo, często jako kontrkultura, przypominać prawdy o Bogu i ludzkości, stworzeniu i odkupieniu, o ludzkim szczęściu i prawym życiu, którego uczy Ewangelia. Głoszenie Ewangelii i dawanie świadectwa nie jest obowiązkiem niewielkiej grupy kobiet i mężczyzn zwanych „misjonarkami” i „misjonarzami”, posłanych do obcych krajów, lecz każdego katolika, który został przez chrzest włączony w powołanie misyjne. Określenie „katolicyzm ewangeliczny” oznacza rodzaj katolicyzmu, który rodzi się przez działanie Ducha Świętego, inicjującego głęboką reformę katolicyzmu, która ma odpowiedzieć na wyzwania stawiane życiu chrześcijańskiemu poddawanemu prądom zmian przeobrażających kulturę światową od dziewiętnastego wieku."Mama z pasją"
Susan Merrill

ISBN: 978-83-7595-824-9
Okładka:Oprawa miękka
Wymiary: 140 x 202 mm
Ilość stron: 248

Mama z pasją –  receptą na dobre wychowanie dziecka!

Autorka Susan Merril, prywatnie matka pięciorga dzieci, świadoma natłoku metod i rad wychowawczych zastanawia się nad pytaniami, które nurtują wiele matek. Niektóre z nich zapewne brzmią: Czy dobrze wychowuję swoje dziecko? Jak zyskać pewność, że jestem najlepszą mamą? Jak realizować się jako rodzic? Książka daje odpowiedź!
Jeśli szukasz praktycznego wsparcia i wskazówek w realizacji swojego macierzyństwa, znajdziesz je w MAMIE Z PASJĄ. Autorka doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie wiążą się z wychowywaniem dzieci we współczesnym świecie.
Po mistrzowsku opowiada swoją historię, przeplatając ją niezmiennymi prawdami Pisma Św., by umocnić  i dać nadzieję Czytelnikom. Podaje 10 wskazówek, których przestrzeganie zapewni radość i sukces w wychowywaniu dzieci.
W książce opowiada o sobie jako mamie. Przedstawia swoje sukcesy wychowawcze, jak  i problemy, z jakimi musiała się zmierzyć. Dzięki tej pozycji każda mama będzie mogła odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania. Znajdzie receptę na pełne pasji, dobre i skuteczne wychowanie dziecka.


Skusicie się na jakiś tytuł?

26 komentarzy:

 1. "Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila" może być interesującą pozycją.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja tym razem jednak nie widzę nic dla siebie.

  OdpowiedzUsuń
 3. W pierwszej kolejności postawię na pozycję o Baczyńskim, która przykuła moją uwagę jakoś na początku tygodnia :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Mnie zastanawia książka pani Świderkównej. Ale na razie za dużo książek mam w kolejce :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Baczyńskiego i Świderkównę muszę mieć :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Mama z pasją brzmi ciekawie.

  OdpowiedzUsuń
 7. Publikacje wydawnictwa M to raczej literatura nie dla mnie, ale absolutnie nie twierdzę, że ich tematyka nie jest grzechu warta :-)

  OdpowiedzUsuń
 8. "Pułapka Gender" brzmi nieźle, mam niedosyt związany z tym tematem.

  OdpowiedzUsuń
 9. o gender poczytałabym chętnie

  OdpowiedzUsuń
 10. Niestety nie dla siebie nie znalazłam :(

  OdpowiedzUsuń
 11. Przeczytałabym "Pułapka Gender" Marzeny Nykiel.

  OdpowiedzUsuń
 12. Trochę za ciężkie te propozycje :) nie ma tu nic na co miałabym ochotę :( Może innym razem :)

  OdpowiedzUsuń
 13. "Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila" jest w drodze do mnie. Jestem jej ogromnie ciekawa.

  OdpowiedzUsuń
 14. Ja bym się skusił na "Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila" Wiesława Budzyńskiego :)

  OdpowiedzUsuń
 15. Niestety nie znalazłam nic dla siebie... ale może to i dobrze, wszak tych które czekają na przeczytanie jest tak wiele :)

  OdpowiedzUsuń
 16. Najchętniej przeczytałabym pozycję napisaną przez Annę Świderkównę :)

  OdpowiedzUsuń
 17. Naprawdę nie wiem. Chyba tym razem nie widzę nic dla siebie.

  OdpowiedzUsuń
 18. Raczej nic dla mnie, choć sięgnąłbym może o książkę o gender, gdyż jest to interesujący temat.

  OdpowiedzUsuń
 19. Chyba nic dla siebie nie widzę ;)

  OdpowiedzUsuń
 20. Jeszcze kwietniowo-majowych nie wyrobiłam :) Czytam właśnie "Romantyka Bożego", a potem chciałabym jeszcze książkę o Wagnerze przeczytać :)

  OdpowiedzUsuń
 21. Chyba zabiorę się kiedyś za biografię Baczyńskiego. Jest patronem mojej dawnej szkoły i lubię jego wiersze :)
  ksiazka-jest-ciekawsza.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 22. "Mama z pasją" wprawdzie nie mam dzieci, ale zaczynam sie bardzo interesować tą tematyką :)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję wszystkim za ślad, który tutaj zostawiacie :)

Copyright © 2016 Subiektywnie o książkach , Blogger